POLITICA DE COOKIES

Els informem que per a un correcte funcionament de la WWW.DOMINI.COM, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació
(“Cookies”) per a poder oferir un servei més personalitzat als usuaris de la web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador guarda
quan es navega per pàgines web i aplicacions. Es pot obtenir la informació de l’adreça IP que utilitza l’ordinador per a connectar-se a la pàgina
web, l’adreça URL de la pàgina web sol·licitada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de
l’usuari. Aquesta informació tan sols es recull per a identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar l’anàlisi de la pàgina web.
Aquesta web pot instal·lar les següents cookies:

cookies Tecnicas

cookies analiticas

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la
informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça d’IP de l’usuari amb una altra dada de què disposin, i per tant ho faran
totalment de forma anonimitzada.
Per a refusar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza al fet que les dades personals facilitades siguin
incorporats en un fitxer denominat Xarxes socials i màrqueting responsabilitat de EMPRESA, NIF: X00000000.
La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control de les xarxes socials que es disposen així com dels usuaris que interactuen en la web i la
informació que s’obté. Aquestes dades seran transmeses per les empreses gestores de les cookies i seran conservats d’acord amb els
paràmetres d’aquestes entitats.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació
del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions serà necessari que es realitzin en: ADREÇA.
Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
DESACTIVACIÓ Y BLOQUEIG DE LES COOKIES
En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per a no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap
cas EMPRESA pugui ser responsable que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcioni
correctament.
En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l’ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.

Si desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents
links:  www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
En cas contrari, i havent informat EMPRESA de l’ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu
consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per a les finalitats aquí descrites.
En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a DELTAFORMa través dels seus mitjans d’atenció al públic o bé comunicar-se amb
nosaltres a través de: infodelta@.cat